• Levering en plaatsing in heel Nederland
 • Wij nemen alle zorgen uit handen
 • Persoonlijke, unieke en betaalbare grafmonumenten
 • 25 jaar garantie

03 aug 2018

Grafstenen Doorn

Ewijk Grafstenen plaatst o.a. grafstenen in Doorn, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug.

Doorn, Nieuwe Algemene Begraafplaats met grafstenen Bianco del MareWat direct opvalt als men over het oude gedeelte van de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn wandelt, is dat alle grafstenen bijna gelijk zijn. Niet alleen is de maatvoering van de grafstenen standaard, wat op zich wel gebruikelijk is, maar op deze begraafplaats is ook de materiaalsoort voorgeschreven. De grafstenen zijn allemaal uitgevoerd in de steensoort Bianco del Mare. Het levert een zeldzame aanblik op. Opvallend is ook dat er sprake is van loodrechte hoeken en rechte lijnen; rechthoekige gazons. Er mogen geen planten of struiken geplaatst worden, alleen losse bloemstukken.

De geschiedenis hiervan gaat terug naar 1952. Er werd toen een door de gemeente Doorn een prijsvraag uitgeschreven voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats. Winnaar werd de landschapsarchitect W.C.J. de Boer. Het ontwerp van deze architect is gemaakt vanuit zijn credo: ‘Arm of rijk, na de dood is ieder gelijk’.

De nieuwe uitbreiding ligt in het bos aan de achterzijde van de begraafplaats. Hier is geen sprake van strakke lijnen, maar liggen de graven aan slingerende bospaden en zijn bedekt met grafstenen met een persoonlijke tint.Ingang Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

In 2006 is de aula vernieuwd en werd het hek opgeknapt. Een asfaltweg leidt vanaf de entree naar de aula.

Rechts achter de aula liggen de bosgraven. Hier zijn geen regels m.b.t. de maatvoering en materiaalsoorten van de grafstenen.

Aan de linkerzijde van de begraafplaats bevinden zich urnenmuren, met daartussen urnengraven.
Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn, bosgravenBij de uitgifte van graven op de Nieuwe Algemene begraafplaats Doorn geeft de gemeente de keuze tussen particuliere graven of algemene graven.  Bij de algemene graven ligt er geen uitsluitend recht op het graf; dit houdt in dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden. In een apart gedeelte van het bos zijn er particuliere kindergraven. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf, een speciaal urnengraf of in een urnenmuur.

 

De begraafplaats Woudenberg aan de Zeisterweg is in 1829 in gebruik genomen en was eigendom van de Hervormde Gemeente. In 1869 is het in handen van de burgerlijke gemeente overgegaan.

Vandaag de dag heeft de begraafplaats woudenberg twee ingangen. Bij beide ingangen zijn grote zandlopers te zien; symbool van de kortstondigheid van het leven. De omkeerbaarheid van de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als het nieuwe leven na de wederopstanding.

oudere grafstenen woudenbergDe huidige hoofdingang is bij de aula, aan de Henschoterlaan, waar ruime parkeergelegenheid is. De andere ingang is aan de Voorstraat. Bij het hek, buiten de begraafplaats gelegen, staat het monument ter herdenking aan de gevallenen in de 2e Wereldoorlog. Als men hier door het hek de begraafplaats op loopt, komt men op het oudere gedeelte met oude (familie-) graven. Veel oude Woudenbergse familienamen zijn hier dan ook terug te vinden.

nieuwere grafstenen woudenbergDe beplanting bestaat o.a. uit mooie witte rododendrons en oude bomen. De begraafplaats is keurig onderhouden.

Opvallend is het grote aula gebouw. De voormalige aula is gesloopt en in de zomer van 2010 is het nieuwe uitvaartcentrum geopend. Het is een prachtig, ruim en licht gebouw geworden, dat zowel aan de buiten- als aan de binnenkant een mooie uitstraling heeft.

De gemeente Amersfoort heeft een vijftal begraafplaatsen waar Ewijk Grafstenen een grafmonument Amersfoort kan plaatsen:

 

 • Algemene begraafplaats Amersfoort Rusthof, Dodeweg 31, Amersfoort
 • Verscheidenheid aan grafstenen, begraafplaats Rusthof, AmersfoortBegraafplaats Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2 (zijweg van Dodeweg), Leusden.
 • Rooms-katholieke begraafplaats Maranatha, Dodeweg-West, Amersfoort
 • Algemene begraafplaats Soesterweg, Amersfoort
 • Rooms-katholieke begraafplaats Onze Lieve Vrouwe kerkhof, Utrechtseweg, Amersfoort

 

Grafstenen aan pad, begraafplaats Rusthof, AmersfoortDe begraafplaats Rusthof is in 1931 aangelegd. De begraafplaats ligt aan de Dodeweg, een oude, vaker in Nederland voorkomende naam voor wegen die naar een oud, traditioneel, kerkhof (in dit geval dat van Oud-Leusden) leiden; vaak werd een Dodeweg uitsluitend gebruikt voor het transport van stoffelijke overschotten.

De Rooms-katholieke begraafplaats Maranatha, die onderdeel is van de Rusthof, ligt aan de andere zijde van de A28 en heeft een ander karakter. Deze begraafplaats is een grasbegraafplaats. Begraafplaats Oud-Leusden is ook onderdeel van de Rusthof en ligt tegenover Maranatha, aan een zijweg van de Dodeweg.

Urnenmuur begraafplaats Rusthof, Amersfoort

Begraafplaats Rusthof kent 3 soorten eigen graven: padgraven, bosgraven en kindergraven. Bosgraven liggen niet op rij naast elkaar aan een pad zoals de padgraven, maar tussen de bomen. De kindergraven bevinden zich op een afgezonderd deel – een mooie, open plek in het bos – de zogenaamde Kinderhof. Naast de particulieren graven liggen hier ook algemene kindergraven.

Daarnaast zijn er ook huurgraven – anders genoemd: gemeentegraven of algemene graven.

Op de begraafplaats bevinden zich verschillende verstrooivelden. Ook is er een urnenmuur, urnentuin en urnenheuvel.

Padgraven op begraafplaats Rusthof, Amersfoort

Er zijn op de Rusthof twee aula’s voor de uitvaartplechtigheden. De oudste is een monumentale aula uit 1931 en de grote ronde aula dateert van 2002. De begrafenisplechtigheden vinden meestal plaats in de monumentale aula. Dit gebouw heeft een prachtige akoestiek en er staat een mooi orgel. Het gebouw is ontworpen door Van de Tak in de zogenaamde Dudokstijl en heeft de status van rijksmonument.

 

Begraafplaats Rusthof is een zgn. ‘bosbegraafplaats’. Er staan altijd groene naaldbomen en loofbomen. Al wandelend over de soms glooiende paden op deze begraafplaats valt de bijzondere sfeer en het fraaie karakter op.

U kunt een grafsteen Amersfoort op al deze begraafplaatsen laten plaatsen. U kunt uiteraard ook kiezen voor andere begraafplaatsen.

Ewijk Grafstenen plaatst grafstenen in Barneveld, waaronder op begraafplaats ‘De Plantage’. De gemeente Barneveld heeft vijf begraafplaatsen in eigendom en beheer:

~ De Plantage in Barneveld
~ Diepenbosch in Voorthuizen
~ Westerveld in Terschuur
~ Veluwegaard in Kootwijkerbroek
~ Begraafplaats Kootwijk
Er zijn ook zgn. ‘bijzondere begraafplaatsen’ in de gemeente Barneveld:

De begraafplaats in Garderen is eigendom van het plaatselijk Kerkbestuur

De begraafplaats in De Glind is eigendom van het bestuur van de Rudolphstichting

Op de gemeentelijke  Begraafplaats De Plantage zijn algemene graven en particuliere graven, en algemene en particuliere kindergraven. De maatvoering van particuliere graven is 2 x 1 meter en voor kindergraven is dit 140 x 0.7 meter.

Barneveld in de oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Barneveld erg te lijden onder het oorlogsgeweld vanwege de ligging aan de Grebbelinie. Bij de Duitse aanval in mei 1940 werd de bevolking geëvacueerd, evenals het vee. De meeste mensen moesten naar Lunteren.

Door het zgn. Plan Frederiks – een initiatief van van secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken –kwamen in de gemeente Barneveld eind 1942 twee verblijfplaatsen beschikbaar voor de opvang van ongeveer 700 joodse Nederlanders, zouden worden gevrijwaard voor deportatie, op basis van ”verdiensten voor de Nederlandse samenleving” . Deze verblijfplaatsen waren “Huize De Biezen” kasteel “De Schaffelaar”. Maar deze toezegging van vrijwaring hield de Duitse bezetter niet. Eind september 1943 moesten de Joden uit Barneveld naar Kamp Westerbork en vandaar naar Theresienstadt. Daar stierven velen van hen. In februari 1945 werd van de overigen een aantal vrijgelaten bij een uitwisseling en zij werden naar Zwitserland overgebracht. Bij de oprijlaan van Kasteel “De Schaffelaar” is in 1987 een monument van geplaatst, ter herinnering aan de internering van de “Barneveld-groep”. Dit monument is van de hand van kunstenaar Ralph Prins.

Oorlogsmonument begraafplaats De Plantage

Oorlogsmonument begraafplaats De Plantage

Op het voorterrein van de begraafplaats De Plantage staat ook een oorlogsmonument. Deze is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen door oorlogshandelingen en aan de gesneuvelde KNIL-militairen in voormalig Nederlands Indië.Op 24 april 1999 is dit oorlogsmonument onthuld. Het ontwerp is van G.A. Overeem.

Het monument bestaat uit een zuil van zwart natuursteen. In de zuil is een breuk uitgehouwen en op de zuil is een tekst aangebracht. Voor de zuil zijn drie kleinere zwarte zuilen geplaatst met een daarop een tekst.De tekst op de zuil luidt: Elke oorlog is een breuk in de beschaving”.

De tekst op de linker zuil luidt: “Gevallenen, zowel militairen, burgers als verzetsstrijders,
tijdens de Tweede Wereldoorlog”

De tekst op de zuil in het midden luidt: “Gevallen militairen in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea  1945 1950 1962″

De tekst op de rechter zuil luidt: ‘Gevallen KNIL-militairen tijdens de Japanse overheersing van Nederlands Oost-Indië”

02 aug 2018

Grafstenen Huizen

Ewijk Grafstenen plaatst grafstenen in Huizen, waaronder op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Huizen

Gemeente Huizen beheert 2 begraafplaatsen:

 • Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat
 • Oude Algemene Begraafplaats aan het Prins Bernhardplein

  Ingang Nieuwe Algemene Begraafplaats Huizen

De Nieuwe Algemene Begraafplaats werd in gebruik genomen in het jaar 1953. Op deze begraafplaats worden de volgende graven uitgegeven: particuliere graven en particuliere kindergraven, algemene graven en algemene kindergraven. De maatvoering van de grafbedekking is voor particuliere graven 200 x 100 cm en voor kindergraven 50 x 60 cm.

De oude Algemene Begraafplaats van Huizen ligt op de hoek van de Naarderstraat en de Ceintuurbaan, maar de ingang ligt aan het Prins Bernhardplein 1. Achter het eenvoudige hek ziet men direct de in 1940 gebouwde aula.  Het is geen opvallend gebouw, maar de Davidster in het ronde raam boven de ingang doet menigeen denken dat het hier gaat om een Joodse begraafplaats.Doorlopend langs de aula komt men al snel van dat idee terug want hier strekt zich een volkomen christelijk grafveld uit met gelijkvormige grafmonumenten, rij aan rij. De grafmonumenten kennen bepaald geen symboliek, afgezien van hier en daar een palmtak.  De begraafplaats is aan de linkerzijde afgeschermd met een hoge beukenhaag. Aan de rechterzijde, langs de Naarderstraat, stond een rij forse coniferen. Ergens tussen deze coniferen ging een overwoekerde muur schuil. In het voorjaar van 2005 heeft men deze sterk aangetaste muur geheel opnieuw opgetrokken. De oude muur was zo slecht dat de stenen niet meer hergebruikt konden worden. Met de bouw van de muur is de rij coniferen geheel verwijderd. Hierdoor heeft de begraafplaats weer de weidsheid die het vroeger waarschijnlijk ook gehad heeft.

 Sinds de 17e eeuw is Huizen protestants en dat is ook te herkennen op de begraafplaats. Eveneens inde 17e eeuw ontwikkelde het agrarische Huizen  zich tot vissersdorp. Vanaf 1854 kreeg het dorp een eigen haven. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1934 kwam er een eind aan de visvangst en de daarbij behorende bedrijvigheid. Op het oudste gedeelte van de begraafplaats staan alleen gietijzeren nummerpaaltjes. Dit kwam vanuit de Calvinistische overtuiging dat er geen grafmonumenten op begraafplaatsen horen te staan; na de dood is immers iedereen gelijk. De de nuchtere kijk van de Huizers op de dood en de armoede in het vissersdorp speelden hierin ook mee. De begraafplaats is in 1828 aangelegd. In 1895 en in 1940 hebben toevoegingen of wijzigingen plaatsgevonden, zoals de bouw van de aula. In 2001 waren er in Huizen plannen om de kenmerkende, oude grafvelden te ruimen om plaats te maken voor nieuwe graven. De stichting Behoud het Oude Dorp  en de Vereniging De Terebinth hebben zich hiertegen verzet – en met succes. Vanaf ca. 1900 worden er grafmonumenten geplaatst.
Na de komst van de Nieuwe Algemene Begraafplaats zijn er geen nieuwe graven meer gedolven.

 

 

02 aug 2018

Grafstenen Zeist

Ewijk Grafstenen plaatst grafstenen in Zeist.

Geografisch
De Gemeentelijke Begraafplaats Zeist ligt aan de Woudenbergseweg 48, in de bosrijke omgeving van Zeist. Net buiten de bebouwde kom ligt hier het parkbos ter grootte van meer dan 18 hectare. In tegenstelling tot de oude algemene begraafplaats is de gemeentelijke begraafplaats veel moderner voor wat betreft de inrichting van de grafvelden en de architectuur van het aulagebouw.

Geschiedenis
De gemeente Zeist heeft in 1917 de gemeentelijke begraafplaats in gebruik genomen. Nadat in 1965 de oude algemene begraafplaats buiten gebruik werd gesteld is de gemeentelijke begraafplaats ook de enige waar momenteel binnen de gemeente Zeist de laatste rustplaats gevonden kan worden. Inmiddels zijn er ruim 11.000 graven aangelegd. Een beperkt deel van deze graven is in het katholieke deel gelegen.

Grafstenen Zeist Sfeer
Het aulagebouw valt op door het contrast van traditionele bakstenen gegoten in een meer moderne architectuur. Hoewel de baksteenmuren in eerste instantie een wat gesloten indruk maken zie je, zeker in de aula, dat glazen puien zorgen voor ruime maar toch ook sfeervolle lichtinval. De inrichting van de aula is gericht op de hoge glazen pui die uitzicht geeft op de begraafplaats. Door de grote deuren wordt van daaruit ook uitgeleide gedaan naar de laatste rustplaats.
De tuinaanleg heeft een opvallende stijl. Het is ruim opgezet. Hier en daar wordt de begroeiing gesnoeid in een soort wiskundige basisvormen. De begraafplaats is open voor natuurwandelroutes.

Natuur
Er zijn wandelroutes door het park. De begraafplaats is daarom veel meer dan een plaats waar overledenen begraven en bijgezet worden, of waarvan de as wordt uitgestrooid. Naast de bezoekers die hier een plek hebben gekregen om hun overledenen te bezoeken, komen er ook veel natuurliefhebbers en wandelaars om te genieten van de rust en de natuur.

Mogelijkheden
De begraafplaats geeft diverse mogelijkheden voor nabestaande om een fysieke plek te creëren waar de overledene eervol herinnert kan worden. Naast de traditionele graven vindt men een tweetal urnentuinen en een speciaal aangelegd veld waar de as kan worden verstrooid. De urnentuin geeft plaats aan diverse soorten nissen waar een urn in kan worden geplaatst. Deze nis kan naar wens worden afgesloten met een urnenplaat. Naast de mogelijkheid om een urn in een particulier graf bij te zetten kan er ook gekozen worden voor een apart urnengraf dat kan worden voorzien van een urnen grafsteen.

Nieuwe graven en grafmonumenten
Er is een ruime scharkering aan afmetingen van graven wat op zich ook weer een breed scala aan grafmonumenten oplevert. Los van de kindergraven zijn er 3 typen maatvoering. Hierin zit ook de mogelijkheid voor een (dubbel) familiegraf. Grafstenen ZeistDe gemeente Zeist biedt op deze begraafplaats naast particuliere graven, ook de mogelijkheid om in een algemeen graf te worden begraven. Zoals iedere begraafplaats heeft de begraafplaats Zeist ook een uitgebreide lijst van criteria voor het plaatsen van een grafmonument. Bij Ewijk Grafstenen wordt alles rondom het regelen van de vergunning voor het plaatsen van een grafsteen geregeld en de contacten met gemeentes en begraafplaatsen onderhouden.

 

Ewijk Grafstenen – Herdenkingssteen Amersfoort

Ewijk Grafstenen levert herdenkingsstenen aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort

De eerste Herdenkingsstenen zijn donderdag 30 april in Amersfoort gelegd. Ter gelegenheid daarvan was een bijeenkomst in het Pieters- en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. De leverancier van deze Herdenkingsstenen werd gevonden in Woudenberg, bij Ewijk Grafstenen.

Eind 2014 vertelde de Stichting Ewijk Grafstenen over hun missie, om 435 zwarte Herdenkingsstenen in Amersfoort te leggen voor de huizen van Amersfoorters die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de nazi’s. Het streven is dat in 2017 alle stenen zijn gelegd. “Vanaf het begin werd door Ewijk Grafstenen creatief meegedacht en we zijn blij dat we nu kunnen beginnen met het leggen van de eerste stenen”, aldus Lex Schenk van de Stichting.

Het gaat om zwart granieten stenen van 12 x 12 cm met in witte letters de naam, leeftijd en plaats van overlijden.

Eerder dit jaar werd door de gemeente Amersfoort een proefsteen gelegd op een plek waar alle vrachtverkeer toegang krijgt en waar met grote regelmaat de veegwagen langskwam, zodat deze proefsteen het zwaar te verduren kreeg. Het resultaat van de proef was positief en de Stichting kreeg van gemeente Amersfoort toestemming om over te gaan tot plaatsing van de Herdenkingsstenen.

Plechtig

Donderdagmiddag werden de eerste stenen geplaatst voor een aantal Joodse slachtoffers en verzetsmensen. Daarbij waren ook nabestaanden aanwezig.

De zwarte steen was bedekt met wit zand en met het wegvegen daarvan werd de steen onthuld. Er werd een witte anjer gelegd en 2 minuten stilte gehouden. ’s Avonds was er een plechtigheid in het Gasthuis aan de Westsingel met onder meer een toespraak van Rabbijn Evers en de burgemeester. Er werden korte muziekstukken op de viool gespeeld. Deze stukken zijn gecomponeerd in concentratiekampen. Stadsdichter Nynke Geertsma droeg een gedicht voor. De plechtigheid werd afgesloten met het leggen van de herdenkingssteen aan de Breestraat 80, bij de ingang van museum Flehite. Hier woonde verzetsman Albertus Nicolaas den Ouden. Hij werd 28 jaar.

Eer

“We vinden het een eer om eraan mee te werken, dat de wens van de Stichting Herdenkingsstenen nu ook daadwerkelijk ten uitvoering gebracht kan worden. Met deze stenen blijven de oorlogsslachtoffers zichtbaar en in de gedachten” aldus Frans van Ewijk.

Voor informatie over grafstenen en/of het maken van een vrijblijvende afspraak: bel 033-2584729 of kijk op www.ewijkgrafstenen.nl

 

Ewijk Grafstenen plaatst grafstenen in Rotterdam, waaronder op de Roomskatholieke begraafplaats St. Laurentius.

St. Laurentius is een kleine begraafplaats en te zien is dat er persoonlijke aandacht is voor de wensen van de mensen die hier begraven willen worden en hun nabestaanden. Er is genoeg ruimte voor particuliere graven of algemene graven. De locatie kan men zelf kiezen.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de begrafenis een viering te houden in de kapel ‘Heilige Maria der Engelen’. Direct na de begrafenis plaatst St. Laurentius een naambordje op het graf. Dit naambordje blijft een half jaar staan, zodat men ruim de tijd heeft om te beslissen over de permanente grafbedekking. Er is grote vrijheid in grafbedekking en dat is te zien aan de verscheidenheid in vormen en materialen. St. Laurentius staat open voor bijzondere gedenkstenen. Ook een eigen grafkapel of mausoleum is mogelijk. Dit kan een monument zijn boven het eigenlijke graf, maar ook een gebouwtje, waarin de overledenen daadwerkelijk bovengronds worden bijgezet.

Op de begraafplaats zijn algemene graven, algemene kindergraven, algemene urnengraven en particuliere graven

Het ontstaan van de begraafplaats

Rond 1830 mocht er niet langer binnen de bebouwde kom begraven worden vanwege hygiënische redenen. Daarom werden er vanaf die tijd buiten de stadsmuren nieuwe begraafplaatsen aangelegd. In 1864 kregen de katholieken in Rotterdam hun eigen begraafplaats. De buitenplaats “Groenendaal” in Crooswijk werd aan het Bisdom gelegateerd, met de voorwaarde, dat deze moest worden ingericht als katholieke begraafplaats voor alle parochies van Rotterdam. Deze ‘R.K. Begraafplaats te Crooswijk’ werd ontworpen door architect H.J. van den Brink en was klaar in 1869.

De begraafplaats was toen de enige begraafplaats in Nederland van het Italiaanse ‘Campo Santo’ type. In de Middeleeuwen werden monniken veelal begraven in de kloosterhof. Vanaf de 13de eeuw ging men ook begraafplaatsen aanleggen in de vorm van een ‘kloosterhof’ met rondom overdekte kruisgangen. De begraafplaats werd ‘heilig veld’:  ‘Campo Santo’ en was omsloten door arcade-galerijen met bovengrondse grafkelders.

Vanaf de entree loopt een pad in een rechte lijn naar de kapel. Van daaruit lopen straalsgewijs de hoofdpaden. Achter de kapel liggen cirkelvormige paden en vakken. De overige vakken zijn rechtlijnig en diagonaal ingedeeld.

In 1999 werd de naam ‘R.K. Begraafplaats te Crooswijk’ gewijzigd in Begraafplaats St. Laurentius. Laurentius was diaken en zette zich in voor het welzijn van de kansarmen. In 258 stierf hij in Rome de marteldood onder keizer Valerianus. Ook het bisdom Rotterdam en de stad Rotterdam zijn aan deze heilige toegewijd. ‘Begraafplaats St. Laurentius’ wordt in 2013 ‘Begraafplaats en Crematorium Laurentius. Gedenktuin in Kralingen-Crooswijk’. Vanaf oktober 2012 tot in de herfst van 2013 wordt gebouwd aan een nieuw crematorium en de uitbreiding van het entreegebouw. Architecte Ineke Hulshof uit Delft hield in haar ontwerp rekening met de intieme sfeer van de historische begraafplaats.

Grafsteen geplaatst op begraafplaats St. Laurentius.

Grafsteen geplaatst op begraafplaats St. Laurentius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke gemeente in Nederland heeft haar eigen regelgeving t.a.v. plaatsing van grafstenen en de maatvoering. Dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door de Burgemeester en Wethouders van die gemeente. Er is dus geen landelijke standaard maatvoering. Voordat er een grafsteen wordt uitgezocht is het daarom van belang dat men weet aan welke voorwaarden het grafmonument moet doen. Bij de gemeente kan dan het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen worden aangevraagd door degene die de grafsteen gaat plaatsen. Er wordt altijd vermeld per wanneer deze regelgeving in werking is gesteld. De vergunning die wordt aangevraagd voor het plaatsen van een grafmonument wordt ook afgegeven door Burgemeester en Wethouders van gemeenten.

Omschrijvingen

Elk uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen begint in artikel 1 met de omschrijving van de diverse begrippen, zoals:

 • Grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting
 • Gedenkteken: voorwerp op een graf, urnennis of een urnengraf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken
 • Gedenkplaat: voorwerp op een urnen nis of op een console voor het aanbrengen van opschriften of figuren
 • Grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht

 • Console: voorwerp gesitueerd bij een aantal strooivelden, waarop men een herinnering aan overledenen in de vorm van een gedenkplaat kan aanbrengen
 • De beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem/haar vervangt
 • Dekplaat: het liggende gedeelte van een gedenkteken met of zonder opschrift
 • Letterplaat: het staande gedeelte van een gedenkteken met of zonder opschrift

Verschillende graven en maatvoeringen

Er zijn verschillende grafbedekkingen met daarbij behorende maatvoeringen. Zo zijn er particuliere graven, particuliere kindergraven, algemene graven, grafkelders, urnengraven, urnennissen en grafbedekkingen urnen. Veel voorkomende afmetingen van grafstenen zijn: voor een particulier graf 100 x 200 cm, voor een particulier kindergraf 50 x 150 cm, voor een grafkelder 125 x 275 cm, voor een algemeen graf 60 x 50 cm, voor een urnennis 40 x 40 cm  en een grafbedekking urn  60 x 60 cm.


Categorieën

Aanbiedingen

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw
×

Stel uw vraag via WhatsApp!

Dank voor uw interesse in ons bedrijf. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Als u een vraag heeft klik hieronder, of mail naar info@ewijkgrafstenen.nl.

×