• Levering en plaatsing in heel Nederland
  • Wij nemen alle zorgen uit handen
  • Persoonlijke, unieke en betaalbare grafmonumenten
  • 25 jaar garantie

Grafstenen Huizen

Ewijk Grafstenen plaatst grafstenen in Huizen, waaronder op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Huizen

Gemeente Huizen beheert 2 begraafplaatsen:

  • Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat
  • Oude Algemene Begraafplaats aan het Prins Bernhardplein

    Ingang Nieuwe Algemene Begraafplaats Huizen

De Nieuwe Algemene Begraafplaats werd in gebruik genomen in het jaar 1953. Op deze begraafplaats worden de volgende graven uitgegeven: particuliere graven en particuliere kindergraven, algemene graven en algemene kindergraven. De maatvoering van de grafbedekking is voor particuliere graven 200 x 100 cm en voor kindergraven 50 x 60 cm.

De oude Algemene Begraafplaats van Huizen ligt op de hoek van de Naarderstraat en de Ceintuurbaan, maar de ingang ligt aan het Prins Bernhardplein 1. Achter het eenvoudige hek ziet men direct de in 1940 gebouwde aula.  Het is geen opvallend gebouw, maar de Davidster in het ronde raam boven de ingang doet menigeen denken dat het hier gaat om een Joodse begraafplaats.Doorlopend langs de aula komt men al snel van dat idee terug want hier strekt zich een volkomen christelijk grafveld uit met gelijkvormige grafmonumenten, rij aan rij. De grafmonumenten kennen bepaald geen symboliek, afgezien van hier en daar een palmtak.  De begraafplaats is aan de linkerzijde afgeschermd met een hoge beukenhaag. Aan de rechterzijde, langs de Naarderstraat, stond een rij forse coniferen. Ergens tussen deze coniferen ging een overwoekerde muur schuil. In het voorjaar van 2005 heeft men deze sterk aangetaste muur geheel opnieuw opgetrokken. De oude muur was zo slecht dat de stenen niet meer hergebruikt konden worden. Met de bouw van de muur is de rij coniferen geheel verwijderd. Hierdoor heeft de begraafplaats weer de weidsheid die het vroeger waarschijnlijk ook gehad heeft.

 Sinds de 17e eeuw is Huizen protestants en dat is ook te herkennen op de begraafplaats. Eveneens inde 17e eeuw ontwikkelde het agrarische Huizen  zich tot vissersdorp. Vanaf 1854 kreeg het dorp een eigen haven. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1934 kwam er een eind aan de visvangst en de daarbij behorende bedrijvigheid. Op het oudste gedeelte van de begraafplaats staan alleen gietijzeren nummerpaaltjes. Dit kwam vanuit de Calvinistische overtuiging dat er geen grafmonumenten op begraafplaatsen horen te staan; na de dood is immers iedereen gelijk. De de nuchtere kijk van de Huizers op de dood en de armoede in het vissersdorp speelden hierin ook mee. De begraafplaats is in 1828 aangelegd. In 1895 en in 1940 hebben toevoegingen of wijzigingen plaatsgevonden, zoals de bouw van de aula. In 2001 waren er in Huizen plannen om de kenmerkende, oude grafvelden te ruimen om plaats te maken voor nieuwe graven. De stichting Behoud het Oude Dorp  en de Vereniging De Terebinth hebben zich hiertegen verzet – en met succes. Vanaf ca. 1900 worden er grafmonumenten geplaatst.
Na de komst van de Nieuwe Algemene Begraafplaats zijn er geen nieuwe graven meer gedolven.

 

 

Categorieën

Aanbiedingen

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw
×

Stel uw vraag via WhatsApp!

Dank voor uw interesse in ons bedrijf. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Als u een vraag heeft klik hieronder, of mail naar info@ewijkgrafstenen.nl.

×