In 6 stappen naar het juiste grafmonument!

033-2584729

Plaatsing

Voor de plaatsing van grafstenen is het noodzakelijk dat er vooraf een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument wordt aangevraagd. Dit wordt meestal verzorgd door de steenhouwer. Veel gemeentes hebben voor de aanvraag speciale formulieren ontwikkeld. Regels omtrent de afmeting etc. van een grafmonument zijn opgenomen in het  ”Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen” . Deze kunnen aangevraagd worden bij de gemeente of op de betreffende website worden gedownload.

Elke gemeente heeft eigen regelgeving t.a.v. plaatsing grafbedekking

Formulieren

Gegevens die bij de gemeente bekend moeten zijn om een vergunning voor het plaatsen van een grafsteen af te kunnen geven, kunnen zijn:

Naam van de begraafplaats: een gemeente kan immers meer dan één begraafplaats bezitten.
Naam aanvrager/leverancier: de zgn. steenhouwer en informatie zoals adres, woonplaats, telefoon.
Vervolgens de naam van de opdrachtgever. Dit kan in principe iemand anders zijn dan de rechthebbende. Vaak is de handtekening van rechthebbende ook nodig. Hij of zij moet met deze handtekening de machtiging afgeven. Hoeveel informatie de gemeente van opdrachtgever c.q. rechthebbende wil hebben, verschilt per gemeente. Soms is het zelfs verplicht het sofi nummer door te geven.

Er moet ook worden aangegeven worden om wat voor soort graf het gaat: een algemeen graf of particulier graf, een urnengraf of kindergraf en ook kan gevraagd worden naar de locatie van het graf, bijvoorbeeld een bosgraf of een graf aan pad.
Wat ook van belang is, is het grafnummer. Dit grafnummer wordt op de begraafplaats aangegeven, maar moet soms ook nog eens door de steenhouwer op de grafsteen of het grafmonument aangebracht worden.
Er worden ook tekeningen van de grafsteen voor de vergunning gevraagd. De steenhouwer maakt deze met daarin details over het grafmonument, zoals de lengte, breedte en dikte van de grafsteen.

Tekening grafsteen

Legekosten

Aanvragen dienen te voldoen aan de regelgeving die omschreven staat in het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen. Voor de afgifte van een vergunning worden leges geheven. De hoogte van deze legekosten verschillen per gemeente en soms zijn er geen kosten aan verbonden. In dat geval moet er nog wel een vergunning aangevraagd worden door de steenhouwer om een grafsteen te mogen plaatsen, maar worden er geen kosten berekend. De kosten voor het aanvragen van de vergunning worden door sommige gemeentes rechtstreeks aan rechthebbende in rekening gebracht en door andere via de steenhouwer.

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw