• Levering en plaatsing in heel Nederland
  • Wij nemen alle zorgen uit handen
  • Persoonlijke, unieke en betaalbare grafmonumenten
  • 25 jaar garantie

Grafsteen plaatsen

Plaatsing van een grafsteen

Wilt u een grafsteen plaatsen? Dan moet u van tevoren een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een grafmonument. Deze vergunningaanvraag wordt meestal verzorgd door de steenhouwer.

Veel gemeenten hebben voor de aanvraag speciale formulieren ontwikkeld. Regels omtrent de afmeting etc. van een grafmonument zijn opgenomen in het ”Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen” . Deze kunnen aangevraagd worden bij de gemeente of op de betreffende website worden gedownload. Hierdoor weet u precies aan welke eisen uw grafbedekking moet voldoen.

Grafsteen plaatsen

Wat moet u doorgeven voor het plaatsen van een grafsteen?

De gemeente kan pas een vergunning verstrekken als er bepaalde gegevens bekend zijn. Dit zijn:

  • Naam van de begraafplaats: een gemeente kan immers meer dan één begraafplaats bezitten.
  • Naam aanvrager/leverancier: de zgn. steenhouwer en informatie zoals adres, woonplaats, telefoon.
  • Vervolgens de naam van de opdrachtgever. Dit kan in principe iemand anders zijn dan de rechthebbende. Vaak is de handtekening van rechthebbende ook nodig. Hij of zij moet met deze handtekening de machtiging afgeven.

Hoeveel informatie de gemeente van opdrachtgever c.q. rechthebbende wil hebben, verschilt per gemeente. Soms is het zelfs verplicht het sofi nummer door te geven.

Er moet ook worden aangegeven worden om wat voor soort graf het gaat: een algemeen graf of particulier graf, een urnengraf of kindergraf en ook kan gevraagd worden naar de locatie van het graf, bijvoorbeeld een bosgraf of een graf aan pad.

Wat ook van belang is, is het grafnummer. Dit grafnummer wordt op de begraafplaats aangegeven, maar moet soms ook nog eens door de steenhouwer op de grafsteen of het grafmonument aangebracht worden.

Er worden ook tekeningen van de grafsteen (bijvoorbeeld een gedenksteen of ruwe grafsteen) voor de vergunning gevraagd. De steenhouwer maakt deze met daarin details over het grafmonument, zoals de lengte, breedte en dikte van de grafsteen.

Grafsteen plaatsen
Grafsteen plaatsen
Grafsteen plaatsen

Aanvraag voor het plaatsen van een graf en regelgeving

Aanvragen dienen te voldoen aan de regelgeving die omschreven staat in het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen. Voor de afgifte van een vergunning worden leges geheven. De hoogte van deze legekosten verschillen per gemeente en soms zijn er geen kosten aan verbonden. Gemeentelijke begraafplaatsen en kerkelijke begraafplaatsen verbinden daar zelf kosten aan. In het geval van geen legekosten moet er nog wel een vergunning aangevraagd worden door de steenhouwer om een grafsteen te mogen plaatsen, maar worden er geen kosten berekend. De kosten voor het aanvragen van de vergunning worden door sommige gemeenten rechtstreeks aan rechthebbende in rekening gebracht en door andere via de steenhouwer.

De kosten van een vergunning

Het plaatsen van het grafmonument is per begraafplaats verschillend. Daarnaast hangen de kosten van het plaatsen van een grafsteen ook af van de maat. Voor kleine stenen kan een andere prijs gerekend worden dan voor grafmonumenten. Wilt u een grafsteen plaatsen? Check van tevoren de kosten van de vergunning voor de begraafplaats van uw keuze.

Akkoord? Tijd om de grafsteen te plaatsen!

Als u de vergunning heeft verkregen is het tijd om de grafsteen te plaatsen. De plaatsing van het monument gebeurt in samenspraak met de begraafplaats. Hierdoor is ieder op de hoogte van het tijdstip van plaatsing. Zodra het grafmonument op de begraafplaats ligt kunt u vaak nog plantjes toevoegen of foto’s plaatsen als u wil.

Grafsteen kopen? Bij Ewijk Grafstenen helpen we u van A tot Z bij het uitzoeken van een grafsteen. Ook het grafsteen onderhoud kunnen we op ons nemen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, we horen graag hoe we u kunnen helpen!

Grafsteen plaatsen

De vergunningskosten voor een grafsteen variëren van € 0 tot €450. Dit is afhankelijk van de gekozen begraafplaats.

Meestal komen de nabestaanden pas kijken nadat een steen is geplaatst.

Meestal wordt er minimaal 3 tot 4 maanden gewacht voordat een grafsteen wordt geplaatst na een begrafenis. De levertijd van een grafsteen is voor de meeste grafstenen ook 3 tot 4 maanden.

Neem contact op met Ewijk Grafstenen

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw
×

Stel uw vraag via WhatsApp!

Dank voor uw interesse in ons bedrijf. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Als u een vraag heeft klik hieronder, of mail naar info@ewijkgrafstenen.nl.

×