• Levering en plaatsing in heel Nederland
  • Wij nemen alle zorgen uit handen
  • Persoonlijke, unieke en betaalbare grafmonumenten
  • 25 jaar garantie

Grafsteen tekst

Grafsteen tekst bij Ewijk Grafstenen

U kunt een grafsteen echt persoonlijk maken met een grafsteen tekst. Kiest u voor een gedicht, een liedjestekst, een gebed of een zelfgeschreven grafmonument tekst? Ewijk Grafstenen adviseert u graag wat hierin de mogelijkheden zijn.

Persoonlijke teksten

Het gebeurt heel regelmatig dat er bijbelteksten, gedichten of een refrein van een lied als extra tekst op een grafsteen worden gezet. Het is ook mogelijk om een aparte tekstplaat of een apart boek met tekst op de grafsteen te plaatsen.

Om de naam en datum op de grafsteen te zetten zijn er enkele opties. Zo kunt u de voornaam of namen voluit of met initialen plaatsen. Wat de datum betreft zijn er meerdere mogelijkheden, wat u kunt zien bij enkele voorbeelden hieronder.

Tekst op grafsteen

Hieronder laten we u enkele grafsteen tekst voorbeelden zien. Wie weet vindt u wel iets dat u aanspreekt. Als u een tekst op de grafsteen wilt plaatsen dan adviseren wij u om hier rustig de tijd voor te nemen. Een grafsteen tekst is immers iets persoonlijks. U kunt hieronder voorbeelden van teksten lezen, maar u kunt ook een vrijblijvende afspraak maken bij één van onze toonzalen. We tonen u graag voorbeeldteksten en helpen u zodat u een bijzondere grafsteen kunt ontwerpen.  Uiteraard ziet u tijdens uw vrijblijvende afspraak ook veel foto’s van mogelijke grafsteen ontwerpen.

We staan ook voor u klaar met uitleg over de mogelijkheden qua lettersoort. U kunt immers kiezen uit heel wat lettertypes, groottes en kleuren en of u gezandstraalde of verheven letters wilt. Er zijn heel wat soorten grafsteen belettering.

Wij maken altijd een digitaal voorbeeld hoe de grafsteen tekst eruit komt te zien. Zo kunt u zich beter voorstellen hoe de grafsteen tekst er zal uitzien op het grafmonument.

Wij helpen u graag het zoeken naar én vinden van de perfecte grafsteen tekst. Ewijk Grafstenen heeft bovendien een aantal speciale grafsteen aanbiedingen en een ruim assortiment met natuursteen grafsteen en ontworpen grafstenen.

Grafsteen tekst voorbeelden

Grafsteen tekst voorbeeld 1:

voornaam achternaam

1-1-1800        21-2-1902

Grafsteen tekst voorbeelden

voorbeeld 2:

voornaam achternaam

* 1-1-1800        †21-2-1902

Grafsteen tekst voorbeelden

voorbeeld 3:

voornaam achternaam

1 januari 1800                  21 februari 1902

Grafsteen tekst voorbeelden

Grafsteen aanbieding
Vanaf € 1665,00
Kijk voor gratis belettering bon.

Grafsteen voorbeeld orion

Grafsteen graniet Orion

banden 6 cm
lettersteen 8cm
Vanaf € 1600,00

Grafsteen prijzen

Model A-3
Banden 5cm,
lettersteen 8cm
Vanaf € 1445,00

Grafsteen tekst voorbeelden

Model A-7
Banden 5cm, dekplaat 3cm
lettersteen 6cm
Vanaf € 1695,00

Grafsteen voorbeeld

Model A-8
Basis 5cm
banden 5 cm
dekplaat 3cm
lettersteen 8cm
Vanaf € 1995,00

Hieronder enkele tekst voorbeelden:
———————————–
HIER RUST
mijn lieve man, onze vader en opa
———————————-
Ter nagedachtenis
aan mijn innig geliefde man,
onze lieve zorgzame vader,
groot- en overgrootvader
———————————-
Voor altijd uit ons midden,
Maar voorgoed in ons hart
In liefdevolle herinnering
Aan mijn geliefde man,
Onze zorgzame vader en opa
———————————-
Hier rusten
onze lieve ouders,
groot- en overgrootouders
———————————-
In herinnering aan mijn lieve man,
———————————-
Hier rust mijn lieve vrouw, onze moeder en oma
———————————-
Blijvend in onze gedachte …
Mijn geliefde dierbare vrouw,
Onze lieve mama,
Dochter en schoondochter,
Zus en schoonzus
———————————-
Hier rust ….
———————————-

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING
aan onze zoon,
broer, zwager en oom
———————————-
Ons hart is onrustig in ons
tot het rust vindt in U
———————————-
Dit is de rustplaats van
———————————-
Zijn/haar leed is geleden
———————————-
Je hebt dapper gestreden,
rust nu maar uit
———————————-
De herinnering is al wat er nog is
———————————-
Een lege plek, een groot gemis

———————————-
Hij heeft geleefd
zoals hij het leven zag
voor hem en ons veel te kort
———————————-
Together forever
———————————-
Je liefde was steeds
een gouden moment in ons leven
———————————-
Een lege plek, een groot gemis.
De herinnering is al wat er nog is.
———————————-
De Heere is mijn Herder (Ps. 23:1a)
———————————-
Er blijft dan een rust over
voor het volk van God (Hebr. 4:9).
———————————-
Zalig zijn de doden die in
de Heere sterven, van nu aan… (Openb.14:13)
———————————-
en alzo zullen wij altijd bij
de Heere zijn (1 Thess. 4:17 slot)
———————————-
Dood, waar is uw prikkel?
Hel, waar is uw overwinning
———————————-
Opgenomen in heerlijkheid
(n.a.v. Ps.73:12 slot)
———————————-
In de Heere ontslapen.
———————————-
O, STERVLING, DENK AAN MIJ:
WAAK DAN: HET LEVEN VLIEDT
GIJ WEET UW DOODSUUR NIET
———————————-
Nu krijgt …. rust
Die hij hier niet meer vond
———————————-
De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
———————————-
Wat was jij sterk en arbeidzaam
jij hebt altijd voor ons klaargestaan
jouw zorg en liefde zullen wij nooit vergeten
———————————-
Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven verdreven
Blijf je in onze harten leven
———————————-
Wat was jij sterk en arbeidzaam
jij hebt altijd voor ons klaargestaan
jouw zorg en liefde zullen wij nooit vergeten

Heden ik, morgen gij.
———————————-
Voor elk mooi uur
dat je ons blij hebt gemaakt
zeggen we dank
———————————-
Soms is het beter
Iets moois te verliezen
Dan nooit te hebben gehad
———————————-
Het liefste wat ik ooit heb bezeten
Dat zal ik nooit vergeten
———————————-
Jou vergeten kunnen wij niet,
wij leven verder met een stil verdriet
———————————-
Heer, U kent mijn stil en groot verdriet
‘k zal moeten huilen maar wil het niet
‘k doe groot, maar ik weet dat U mijn kleinheid ziet
‘k zou willen bidden, maar ik kan het niet
Wat mij nog rest is hoop,
maar ook toch wel vertrouwen
Dat U mijn stil verdriet als ‘bidden’ wilt beschouwen

———————————-
Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet
———————————-
Zoals de zon dankbaar is voor de warmte
zijn wij dankbaar
voor de goedheid die jij ons gaf
———————————-
De stilte die je
achterlaat is groot,
maar in ons hart
blijf je leven
———————————-
De pijn om het verlies zal blijven
———————————-
Wat het leven heeft verenigd,
kan de dood niet scheiden
———————————-
Al wat de vriendschap kan aanbieden, een bloem, een traan, een aandenken
———————————-
Voor U zijn onze gedachten van elke dag
———————————-
Jij was ons nauwelijks gegeven of men ontnam je reeds het leven
———————————-
Jij was, o lieveling, mijn schat mijn al, die ik nooit vergeten zal
———————————-
Ach, niets is mij gebleven, jij was mijn ziel, mijn leven
———————————-
Mijn … hij (zij) was rechtvaardigheid in woord en daad
———————————-
Lieve … uw aandenken blijft ons immer bij
———————————-
Zij was de beste aller moeders (vaders), zij rust in vrede
———————————-
Lieve … voor u zijn mijn gedachten van elke dag
———————————-
Lieve … u vergeten zullen we nooit
———————————-
Mijn … hij was mijn vriend in vreugd en leed
———————————-
Lieve … uw hart was als een bloem die de stralen van de zon ving
———————————-
Lieve … uw beeld blijft in mijn (ons) hart bewaard
———————————-
Lieve … ik vergeet (wij vergeten) u nooit
———————————-
Lieve … jij was voor mij (ons) de zon, de vreugde
———————————-
Tedere bloem, nauwelijks ontloken, waarom reeds van uw tak gebroken
———————————-
Jij die mij (ons) zo lief was, bent heengegaan ondanks mijn (onze) gebeden
———————————-
De aarde verbergt je, maar in mijn (ons) hart blijf je voortleven
———————————-
Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken
———————————-
Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven
———————————-
Naar liefde en plicht was uw leven gericht
———————————-
Te vroeg ben je van ons heengegaan, doch in ons hart blijf je bestaan
———————————-
Uw kinderen, (kleinkinderen) vergeten u nooit
———————————-
Overgoed was jij, onvergeten blijf jij
———————————-
Toen de dood je leven nam, begrepen wij welk leed ons overkwam
———————————-
Te vroeg ben jij ons ontnomen, in ons hart blijf je altijd wonen
———————————-

Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven
———————————-
We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen, maar in ons hart blijf je
immer bij ons
———————————-
Uw goedheid blijven wij in ons hart dragen
———————————-
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit
———————————-
Een dankbaar hart is onvergetelijk
———————————-
Voor elk moment (mooi uur) waarop je ons hebt blij gemaakt zeggen we dank
———————————-
Een dag van verdriet duurt langer dan een maand van vreugde
———————————-
Het leven duurt één generatie, een goede moeder (vader) is eeuwig
———————————-
De droefheid leert ons wat de vreugde waard is

———————————-
Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen
hebben ons tot het laatst gezocht
———————————-
Te kort was je aardse leven, maar eeuwig blijf je in ons gedachten verder leven
———————————-
Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan
———————————-
In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons
———————————-
Steeds waren wij blij een moeder (vader) te hebben zoals jij
———————————-
Wie in gedachten leeft die is niet dood, dood is alleen die vergeten wordt
———————————-
In stil verdriet, ‘k vergeet je niet
———————————-
Voor al de liefde en trouw die ik had van jou
———————————-
Ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer
———————————-
Voor de wereld was hij slechts die ene, voor ons was hij de hele wereld
———————————-
Je warm hart is nu stil, maar de liefde die jij ons gaf, vergeten wij nooit
———————————-
In hart en geest ben jij nabij, en toch blijf jij het allermooiste in mij
———————————-
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart
———————————-
Nu heb jij je ogen gesloten rustig en stil, zoals je van ’t leven hebt genoten
———————————-
Zoals het gisteren eens was, zal morgen nooit meer zijn
———————————-
De goedheid van een vader is hoger dan een berg, de goedheid van een moeder
dieper dan de zee
———————————-
De zon ging onder voor het avond werd
———————————-
Vergeet de mooie dagen niet
———————————-
Wij hadden jou zo graag in ons midden
———————————-
Uw leven brak als een roos in de storm maar uw gedachtenis blijft dankbaar in ons
hart bewaard
———————————-

Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet.

Slaap zacht, je hebt het verdiend, je vocht tot aan je laatste zucht.

Zoveel sterren aan de hemel, zoveel liefde hebben wij van jou gekregen.

In ons hart en gedachten blijf je bij ons.

We missen uw diepe goedheid maar bewaren uw warmte in ons hart.

Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet.

Je liefde was steeds een gouden moment in ons leven

We zullen je missen, elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan
Lieve vader (moeder), wij danken u voor dit mooie leven.

Wij kunnen jou niets meer
geven maar jij gaf ons veel om verder te leven
Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon.

Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug
Je was voor ons een schat en leeft voort in ons gebroken hart.

Als elke druppel kon zeggen hoezeer we je missen, dan regende het elke dag.

Als liefde en herinneringen een brug konden bouwen, dan klommen we naar de hemel en brachten je terug.

Achter mijn stil verdriet glinstert nog steeds iets van uw schoonheid.

Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen.

Als een zon die ondergaat, zo ben je van ons heengegaan.

Ook al ben je ver weg, in ons hart blijf je bestaan, want alle herinneringen zullen nooit verloren gaan.

Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.

Je vriendschap en gezelligheid blijft in ons leven, ’t is de leegte eromheen die verdriet
blijft geven.

De zon die jij bracht in ons leven zullen wij nooit vergeten.

We weten dat je op ons wacht, en met mooie herinneringen in onze gedachten, wordt
onze pijn een beetje verzacht.

Verder leven in het hart van hen die je liefheb, is nooit sterven.

Opgetild tot boven regenbogen, blijf je een synoniem van liefde.

In het gevoel van nooit vergeten, vind ik parels van je liefde weer.

Afscheid nemen is met zachte vingers dicht doen wat voorbij is en verpakken in goede
herinneringen.

We zullen je missen, maar in ons hart zal je met ons samenblijven.

Voor ons blijf je hier, diep in ons hart.

Hoe kan het leven, dat zo zonnig was, opeens zo droef en donker worden.

Het leven was mooi met jou, het wordt moeilijk zonder jou.

Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten.

Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één.

Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet.

De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk.

Sterven is geen afscheid nemen van het leven, wel van de tijd.

Zoveel verdriet, nu rest ons warm en gelukkig, de herinnering aan jou.

Het is ons geleend, de vele mooie dingen, ons eeuwig bezit zijn de herinneringen.

Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen.

Afscheid nemen en scheiden, zijn dingen die door ’t hart snijden.

Als je hielp waar je kon, aan wat warmte en wat zon, heb je niet voor niets geleefd.

Plots ging je heen, onuitsprekelijk verdriet, vergeten zullen we je niet.

Haar (zijn) hart was ruim en goed met een gulle lach naar het leven.

Zij (Hij) bewaarde altijd de moed om het beste van zichzelf te geven.

Wat het leven heeft verenigd, kan de dood niet scheiden.

Leven zonder jou kent geen vreugde.

De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven.

Het leven is een (lange) weg die te vroeg eindigt.

Het leven geeft, de dood neemt, herinneringen blijven.

Tranen kunnen ons verdriet niet doven.

Onze wegen zijn gescheiden, maar onze harten blijven samen.

Als vrienden gingen we door ’t leven, als vriend blijf je (bij ons) leven.

De goede herinneringen aan jou verzachten de pijn.

Wat ons ogen niet meer zien, blijft ons hart voelen.

Jouw leven was mijn hele bestaan, hoe kan ik nu verdergaan.

In het boek van het leven is het eind niet beschreven.

Achter tranen van verdriet, schuilt de lach van de herinnering.

Eens was je de zon in huis, nu ben je de zon in ons hart.

Door mijn tranen heen lijkt alle wazig, scherp blijft het profiel van jou.

Je beseft pas in de avond, hoe mooi de dag is geweest.

Moeders gaan maar sterven niet, ze leven om liefde te geven.

Een boek, zo groot, zal nooit bestaan, om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan.

Jaren zijn voorbij gegleden, toch weten wij beslist, jij wordt nog zo vaak gemist.

Er klonk in jou een levenslied, een echte vriend vergeten wij niet.

De nacht wisselt met de dag, het licht met de duisternis, maar de herinnering aan jou blijft.

Voor heel de wereld was hij een vriend, voor ons was hij de hele wereld.

Wie voortleeft in het hart van de zijnen, kan nooit uit het leven verdwijnen.

Voorbij de wolk van mijn verdriet, licht jouw gelaat soms even op
Een moeder uit de duizend.

Je woorden dragen verder…je handen geven voort…

Weet dat onze tranen een zee vormen van mooie herinneringen aan jou.

Ik huil om jou ook als ik lach. Het gemis dat blijft echt iedere dag.

De hemel heeft er een mooie ster bij, en dat ben jij.

Het leven is slechts een knipoog in de tijd, daarna zijn we allen samen, voor altijd.

Nu jouw levenswind is geluwd, zalven de mooie herinneringen onze wonde en bittere
pijn.

De mooiste bloemen bloeien vaak in het verborgene.

De stilte die je achterlaat is groot, maar in ons hart blijf je leven.

Als je door de nacht gaat zonder één ster, denk er dan aan dat boven de wolken
iemand naar je glimlacht.

Er is de pijn om het gemis maar we hebben uw warm hart als erfenis.

De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot.

Je blijft geborgen in onze herinnering.

Veel fjne herinneringen verzachten ons verdriet.

Zo dicht bij, maar aan de andere kant ook zo ver weg.

Ook al ben je van ons heengegaan, jij zult als de mooiste regenboog hoog aan de
hemel staan.

Waar je ook bent heengegaan, in ons hart blijf je voortbestaan.

Veel gelukkige jaren waren we samen, samen waren we één maar nu jij er niet meer
bent moeten we verder zonder jou … alleen.

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken, liefde en herinnering leven altijd
voort.

Bezige handen en een sterke wil vielen na een bewogen leven stil.

Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen vergeten u nooit.

Genoten heb ik van je humor, gekoesterd heb ik me aan je warmte, bewonderd heb
ik je om je vechtlust. Dag lieve kanjer…

Vlinder, fadderend in de lucht, doe hen de groeten in jouw vlucht als je ze boven de
hoogste bomen wellicht zult tegenkomen.

Het leven is dragen, het leven is gaan, het leven is bestaan zonder al te veel vragen
Aan een tere draad van tranen rijg ik stil de maanden van gemis…

Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen maar in mijn hart zal je altijd blijven.

In een zee van liefde geboren, op golven van liefde gestorven.

Haar leed is geleden, de cirkel is rond. Nu krijgt ze de rust die ze hier niet meer vond.
Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Op een grafsteen zijn er meerdere lettertypes mogelijk, van cursief tot een gepersonaliseerd handschrift. Tijdens een vrijblijvende afspraak kunnen we hier meer informatie over geven.

Op een grafmonument kunnen allerlei teksten worden geplaatst of gegraveerd. Er kan onder andere worden gekozen voor een gedicht, een tekst uit de bijbel of een persoonlijk geschreven tekst. Tijdens een vrijblijvende afspraak tonen we graag alle mogelijkheden.

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw
×

Stel uw vraag via WhatsApp!

Dank voor uw interesse in ons bedrijf. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Als u een vraag heeft klik hieronder, of mail naar info@ewijkgrafstenen.nl.

×