• Levering en plaatsing in heel Nederland
 • Wij nemen alle zorgen uit handen
 • Persoonlijke, unieke en betaalbare grafmonumenten
 • 25 jaar garantie

Ewijk Grafstenen – Herdenkingssteen Amersfoort

Ewijk Grafstenen levert herdenkingsstenen aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort

De eerste Herdenkingsstenen zijn donderdag 30 april in Amersfoort gelegd. Ter gelegenheid daarvan was een bijeenkomst in het Pieters- en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. De leverancier van deze Herdenkingsstenen werd gevonden in Woudenberg, bij Ewijk Grafstenen.

Eind 2014 vertelde de Stichting Ewijk Grafstenen over hun missie, om 435 zwarte Herdenkingsstenen in Amersfoort te leggen voor de huizen van Amersfoorters die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de nazi’s. Het streven is dat in 2017 alle stenen zijn gelegd. “Vanaf het begin werd door Ewijk Grafstenen creatief meegedacht en we zijn blij dat we nu kunnen beginnen met het leggen van de eerste stenen”, aldus Lex Schenk van de Stichting.

Het gaat om zwart granieten stenen van 12 x 12 cm met in witte letters de naam, leeftijd en plaats van overlijden.

Eerder dit jaar werd door de gemeente Amersfoort een proefsteen gelegd op een plek waar alle vrachtverkeer toegang krijgt en waar met grote regelmaat de veegwagen langskwam, zodat deze proefsteen het zwaar te verduren kreeg. Het resultaat van de proef was positief en de Stichting kreeg van gemeente Amersfoort toestemming om over te gaan tot plaatsing van de Herdenkingsstenen.

Plechtig

Donderdagmiddag werden de eerste stenen geplaatst voor een aantal Joodse slachtoffers en verzetsmensen. Daarbij waren ook nabestaanden aanwezig.

De zwarte steen was bedekt met wit zand en met het wegvegen daarvan werd de steen onthuld. Er werd een witte anjer gelegd en 2 minuten stilte gehouden. ’s Avonds was er een plechtigheid in het Gasthuis aan de Westsingel met onder meer een toespraak van Rabbijn Evers en de burgemeester. Er werden korte muziekstukken op de viool gespeeld. Deze stukken zijn gecomponeerd in concentratiekampen. Stadsdichter Nynke Geertsma droeg een gedicht voor. De plechtigheid werd afgesloten met het leggen van de herdenkingssteen aan de Breestraat 80, bij de ingang van museum Flehite. Hier woonde verzetsman Albertus Nicolaas den Ouden. Hij werd 28 jaar.

Eer

“We vinden het een eer om eraan mee te werken, dat de wens van de Stichting Herdenkingsstenen nu ook daadwerkelijk ten uitvoering gebracht kan worden. Met deze stenen blijven de oorlogsslachtoffers zichtbaar en in de gedachten” aldus Frans van Ewijk.

Voor informatie over grafstenen en/of het maken van een vrijblijvende afspraak: bel 033-2584729 of kijk op www.ewijkgrafstenen.nl

 

Ewijk Grafstenen plaatst grafstenen in Rotterdam, waaronder op de Roomskatholieke begraafplaats St. Laurentius.

St. Laurentius is een kleine begraafplaats en te zien is dat er persoonlijke aandacht is voor de wensen van de mensen die hier begraven willen worden en hun nabestaanden. Er is genoeg ruimte voor particuliere graven of algemene graven. De locatie kan men zelf kiezen.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de begrafenis een viering te houden in de kapel ‘Heilige Maria der Engelen’. Direct na de begrafenis plaatst St. Laurentius een naambordje op het graf. Dit naambordje blijft een half jaar staan, zodat men ruim de tijd heeft om te beslissen over de permanente grafbedekking. Er is grote vrijheid in grafbedekking en dat is te zien aan de verscheidenheid in vormen en materialen. St. Laurentius staat open voor bijzondere gedenkstenen. Ook een eigen grafkapel of mausoleum is mogelijk. Dit kan een monument zijn boven het eigenlijke graf, maar ook een gebouwtje, waarin de overledenen daadwerkelijk bovengronds worden bijgezet.

Op de begraafplaats zijn algemene graven, algemene kindergraven, algemene urnengraven en particuliere graven

Het ontstaan van de begraafplaats

Rond 1830 mocht er niet langer binnen de bebouwde kom begraven worden vanwege hygiënische redenen. Daarom werden er vanaf die tijd buiten de stadsmuren nieuwe begraafplaatsen aangelegd. In 1864 kregen de katholieken in Rotterdam hun eigen begraafplaats. De buitenplaats “Groenendaal” in Crooswijk werd aan het Bisdom gelegateerd, met de voorwaarde, dat deze moest worden ingericht als katholieke begraafplaats voor alle parochies van Rotterdam. Deze ‘R.K. Begraafplaats te Crooswijk’ werd ontworpen door architect H.J. van den Brink en was klaar in 1869.

De begraafplaats was toen de enige begraafplaats in Nederland van het Italiaanse ‘Campo Santo’ type. In de Middeleeuwen werden monniken veelal begraven in de kloosterhof. Vanaf de 13de eeuw ging men ook begraafplaatsen aanleggen in de vorm van een ‘kloosterhof’ met rondom overdekte kruisgangen. De begraafplaats werd ‘heilig veld’:  ‘Campo Santo’ en was omsloten door arcade-galerijen met bovengrondse grafkelders.

Vanaf de entree loopt een pad in een rechte lijn naar de kapel. Van daaruit lopen straalsgewijs de hoofdpaden. Achter de kapel liggen cirkelvormige paden en vakken. De overige vakken zijn rechtlijnig en diagonaal ingedeeld.

In 1999 werd de naam ‘R.K. Begraafplaats te Crooswijk’ gewijzigd in Begraafplaats St. Laurentius. Laurentius was diaken en zette zich in voor het welzijn van de kansarmen. In 258 stierf hij in Rome de marteldood onder keizer Valerianus. Ook het bisdom Rotterdam en de stad Rotterdam zijn aan deze heilige toegewijd. ‘Begraafplaats St. Laurentius’ wordt in 2013 ‘Begraafplaats en Crematorium Laurentius. Gedenktuin in Kralingen-Crooswijk’. Vanaf oktober 2012 tot in de herfst van 2013 wordt gebouwd aan een nieuw crematorium en de uitbreiding van het entreegebouw. Architecte Ineke Hulshof uit Delft hield in haar ontwerp rekening met de intieme sfeer van de historische begraafplaats.

Grafsteen geplaatst op begraafplaats St. Laurentius.

Grafsteen geplaatst op begraafplaats St. Laurentius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke gemeente in Nederland heeft haar eigen regelgeving t.a.v. plaatsing van grafstenen en de maatvoering. Dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door de Burgemeester en Wethouders van die gemeente. Er is dus geen landelijke standaard maatvoering. Voordat er een grafsteen wordt uitgezocht is het daarom van belang dat men weet aan welke voorwaarden het grafmonument moet doen. Bij de gemeente kan dan het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen worden aangevraagd door degene die de grafsteen gaat plaatsen. Er wordt altijd vermeld per wanneer deze regelgeving in werking is gesteld. De vergunning die wordt aangevraagd voor het plaatsen van een grafmonument wordt ook afgegeven door Burgemeester en Wethouders van gemeenten.

Omschrijvingen

Elk uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen begint in artikel 1 met de omschrijving van de diverse begrippen, zoals:

 • Grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting
 • Gedenkteken: voorwerp op een graf, urnennis of een urnengraf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken
 • Gedenkplaat: voorwerp op een urnen nis of op een console voor het aanbrengen van opschriften of figuren
 • Grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht

 • Console: voorwerp gesitueerd bij een aantal strooivelden, waarop men een herinnering aan overledenen in de vorm van een gedenkplaat kan aanbrengen
 • De beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem/haar vervangt
 • Dekplaat: het liggende gedeelte van een gedenkteken met of zonder opschrift
 • Letterplaat: het staande gedeelte van een gedenkteken met of zonder opschrift

Verschillende graven en maatvoeringen

Er zijn verschillende grafbedekkingen met daarbij behorende maatvoeringen. Zo zijn er particuliere graven, particuliere kindergraven, algemene graven, grafkelders, urnengraven, urnennissen en grafbedekkingen urnen. Veel voorkomende afmetingen van grafstenen zijn: voor een particulier graf 100 x 200 cm, voor een particulier kindergraf 50 x 150 cm, voor een grafkelder 125 x 275 cm, voor een algemeen graf 60 x 50 cm, voor een urnennis 40 x 40 cm  en een grafbedekking urn  60 x 60 cm.


Categorieën

Aanbiedingen

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw
×

Stel uw vraag via WhatsApp!

Dank voor uw interesse in ons bedrijf. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Als u een vraag heeft klik hieronder, of mail naar info@ewijkgrafstenen.nl.

×