• Levering en plaatsing in heel Nederland
  • Wij nemen alle zorgen uit handen
  • Persoonlijke, unieke en betaalbare grafmonumenten
  • 25 jaar garantie

Grafsteen onderhoud

GRAFSTEENONDERHOUD

Als het grafmonument eenmaal geplaatst is, is het van belang deze regelmatig te onderhouden. Er kunnen verschillende redenen voor zijn, maar het komt nogal eens voor dat er geen onderhoud plaatsvindt aan de grafsteen. Ewijk Grafstenen biedt u daarom de volgende mogelijkheden voor grafsteenonderhoud:

1. Eenmalig onderhoud

Het gehele grafmonument wordt geheel schoongemaakt. Informeer bij ons naar de gunstige prijzen.

2. Onderhoudscontract

Eens per jaar worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Grafsteen wordt geheel schoongemaakt
  • Bij verzakking wordt grafsteen recht gelegd
  • Indien nodig wordt de belettering opnieuw ingekleurd
  • Eventuele losse onderdelen worden vastgezet
  • Bij eventuele vorstschade worden voegen hersteld

Nadat het onderhoud heeft plaatsgevonden krijgt u van ons een bericht dat het onderhoud is uitgevoerd, met daarbij een foto van het grafmonument.

 

Duur van het contract

Het onderhoudscontract kan per jaar afgesloten worden, zodat u na het jaarlijkse onderhoud naast ons bericht met foto ook de factuur ontvangt. Er geldt een jaarlijkse automatisch verlenging tot wederopzegging. Het is echter ook mogelijk het contract tegen een iets gunstiger tarief af te sluiten per 10 of 20 jaar.

 

Kosten

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten:

Per jaar € 57,50

Per 10 jaar € 540,00

Per 20 jaar € 950,00

(prijzen zijn incl. 21% BTW).

 

Afsluiten contract grafsteenonderhoud:

U kunt een onderhoudscontract bij ons afsluiten nadat het grafmonument geplaatst is, maar het is ook mogelijk als u destijds geen grafsteen bij ons heeft aangeschaft.

Bij het afsluiten van het onderhoudscontract dient het grafmonument in goede en schone staat te verkeren. Als dit niet het geval is, kunnen wij u desgewenst eerst een vrijblijvende prijsopgave sturen voor het schoonmaken en/of renoveren van het grafmonument, zodat het onderhoudscontract nadien alsnog kan worden afgesloten.

©2015 Ewijk Grafstenen · · gemaakt met liefde door JVH webbouw